Συχνές Ερωτήσεις​

Βρες άμεσα τις απαντήσεις που ψάχνεις για την ακίνητη περιουσία σου

Πώς θα μάθω αρχικά αν μπορώ να εντάξω το ακίνητό μου στο Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021;

Πολύ εύκολα! Χρησιμοποίησε την Smart Online εφαρμογή i-done | Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2021 και σε λιγότερο από 2’ θα ξέρεις αν το ακίνητό σου είναι αρχικά επιλέξιμο από το πρόγραμμα ώστε να ξεκινήσεις τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Ποιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα για κάποιο ακίνητο;

Δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κάποιο εμπράγματο δικαίωμα (Πλήρη κυριότητα ή Επικαρπία ή Ψιλή κυριότητα) ανεξαρτήτως ποσοστού στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Τι είδους ακίνητα αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021;

Αφορά μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες (τύπου Α ή τύπου Β). Αξίζει να αναφερθεί ότι αφορά μόνο ακίνητα με χρήση κατοικίας και όχι με επαγγελματική χρήση, όπως καταστήματα, γραφεία, κτλ.

Πότε μια κατοικία μπορεί να είναι επιλέξιμη;

Όταν καλύπτει μαζί και τα τέσσερα(4) παρακάτω κριτήρια:

  1. Να έχει χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία κάποιου προσώπου όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του (έντυπο Ε1- 2019 ή 2018 ή 2017) ή να χρησιμοποιείται/θα χρησιμοποιηθεί εντός του 2020 ως κύρια κατοικία κάποιου προσώπου όπως θα προκύπτει από υπεύθυνη δήλωσή του
  2. Να υφίσταται νόμιμα
  3. Να έχει καταταχθεί σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ, βάσει πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) με ημερομηνία έκδοσης από τις 27/11/2017 και μετά
  4. Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
Το πρόγραμμα μιλάει για κύρια κατοικία. Ποια θεωρείται κύρια κατοικία;

Αυτή που δηλώνεται ως κύρια στη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του προσώπου που την χρησιμοποιεί. Ο χρήστης μπορεί και να είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη. Για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021 αρκεί κάποιο πρόσωπο (όχι απαραίτητα ο ιδιοκτήτης) να έχει δηλώσει το ακίνητο ως κύρια κατοικία στη φορολογική του δήλωση (έντυπο Ε1).

Ποιό φορολογικό έτος έπρεπε να είναι δηλωμένο το ακίνητο μου ως κύρια κατοικία από κάποιο πρόσωπο;

Το φορολογικό έτος 2019. Αν κατά το 2019 το ακίνητο δεν ήταν δηλωμένο ως κύρια κατοικία από κάποιο πρόσωπο τότε το πρόγραμμα κάνει αποδεκτό να ήταν δηλωμένο το ακίνητο ως κύρια κατοικία από κάποιο πρόσωπο το φορολογικό έτος 2018 ή το φορολογικό έτος 2017.

Πώς θα υπολογίσω το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούμαι;

Με πολύ απλά βήματα η Smart Online εφαρμογή i-done | Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2021 θα υπολογίσει το δικό σου ποσοστό επιχορήγησης σε λιγότερο από 1’.

Τι κίνητρα μου παρέχει το Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021;

Το πρόγραμμα παρέχει υψηλά οικονομικά κίνητρα. Προβλέπεται επιχορήγηση για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε διαμερίσματα, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες (τύπος Α) με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών. Επίσης προβλέπεται ειδική κατηγορία επιχορήγησης για αυτοτελείς παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης μόνο των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας (τύπος Β) χωρίς να συμπεριλαμβάνονται παρεμβάσεις στα διαμερίσματα.

Δεν έχω τα χρήματα για να καλύψω το υπόλοιπο ποσό πέραν της επιχορήγησης. Προβλέπεται κάποιο δάνειο;

Μπορείς να απευθυνθείς στην τράπεζα που επιθυμείς και να ζητήσεις χορήγηση άτοκου δανείου για το υπόλοιπο ποσό πέραν της επιχορήγησης που θα λάβεις από το Εξοικονομώ – Αυτονομώ. Η διάρκεια αποπληρωμής του άτοκου δανείου προβλέπεται από 4 έως 6 έτη και αν επιθυμείς μπορείς οποιαδήποτε στιγμή να προεξοφλήσεις το δάνειο χωρίς καμία επιβάρυνση.

Η αμοιβή του Ενεργειακού επιθεωρητή και του Συμβούλου μηχανικού της walldone καλύπτονται ως έξοδα από το πρόγραμμα;

Ναι, τα έξοδα αυτά καλύπτονται από το Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021 μετά την υπαγωγή του ακινήτου σου στο πρόγραμμα.

Ποιες επιπλέον αμοιβές για μελέτες και εγκρίσεις καλύπτονται από το πρόγραμμα;

Καλύπτονται έξοδα για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις οι οποίες απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων (έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αρχιτεκτονική μελέτη όταν απαιτείται έγκριση συμβουλίου αρχιτεκτονικής, μελέτη ενεργειακής απόδοσης όταν το έργο αφορά ριζική ανακαίνιση, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, κτλ).

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να πάρω σειρά προτεραιότητας κατά την συνεργασία μου με την walldone;

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής i-done | Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2021. Αφού κατεβάσεις τα δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής βγαίνεις απευθείας στη σελίδα όπου μπορείς να προγραμματίσεις το ραντεβού σου. Μόλις κλείσεις ραντεβού έχεις πάρει πλέον και αριθμό προτεραιότητας που τίθεται σε ισχύ κατόπιν συγκεκριμένων βημάτων για τα οποία ενημερώνεσαι από τον Σύμβουλο μηχανικό της walldone στο ραντεβού.

Εξασφαλίζω κάποια σειρά προτεραιότητας για την υποβολή της αίτησης μου όταν συνεργαστώ με την walldone;

Βεβαίως! Λόγω της μεγάλης ζήτησης που πάντα υπάρχει στα προγράμματα του Εξοικονομώ κατ’ οίκον, τηρείται από την walldone αυστηρή σειρά προτεραιότητας και για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021.

Ποιες υπηρεσίες θα μου παρέχει ο Σύμβουλος μηχανικός της walldone;

Ο Σύμβουλος μηχανικός της walldone θα σε καθοδηγήσει στη συλλογή των δικαιολογητικών και θα προβεί στον λεπτομερή προέλεγχο. Η συνεργασία σου μαζί του είναι καθοριστική για την άρτια προετοιμασία της αίτησής σου και για την έγκαιρη και όσο το δυνατόν ανεμπόδιστη κατάθεσή της, την ημέρα που θα ανοίξει η πλατφόρμα για να ξεκινήσουν οι υποβολές των αιτήσεων. Μετά την υποβολή της αίτησης και εφόσον γίνει η υπαγωγή σου στο πρόγραμμα, ο Σύμβουλος μηχανικός σου θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει την πλατφόρμα για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα αναρτά σε αυτήν τα απαραίτητα παραστατικά/πιστοποιητικά και στο τέλος θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου.

Πού θα βρω λίστα με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται στη δική μου περίπτωση;

Αυτόματα η Smart Online εφαρμογή i-done | Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2021 δημιουργεί λίστα με τα δικαιολογητικά της δικής σου περίπτωσης μέσω της επιλογής «Απαραίτητα δικαιολογητικά». Κατέβασε το PDF και η λίστα που θα βρεις θα σε βοηθήσει να συγκεντρώσεις εύκολα τα δικαιολογητικά σου για την προετοιμασία της αίτησης.

Θα χρειαστώ Ενεργειακό επιθεωρητή κατά την προετοιμασία της αίτησης για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ;

Ναι είναι αναγκαία η συμμετοχή Ενεργειακού επιθεωρητή στη διαδικασία προετοιμασίας της αίτησής σου. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ απαιτεί ΠΕΑ το οποίο έχει εκδοθεί από τις 27/11/2017 και μετά. Ακόμα όμως κι αν το έχεις, ενδεχομένως να χρειάζεται τροποποίηση και οπωσδήποτε απαιτείται ολοκληρωμένη σύνταξη του ειδικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων, πριν την υποβολή της αίτησής σου στο πρόγραμμα.

Αν έχω ήδη ΠΕΑ χρειάζεται να βγάλω καινούργιο για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ;

Εφόσον έχεις ήδη ΠΕΑ με ημερομηνία έκδοσης από τις 27/11/2017 και μετά, θα πρέπει να ελεγχθεί από τον Ενεργειακό επιθεωρητή αν απαιτούνται τροποποιήσεις σε αυτό ώστε να είναι συμβατό με τις προϋποθέσεις που θέτει το Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021. Εφόσον δεν έχεις ΠΕΑ ή έχεις ήδη ΠΕΑ με ημερομηνία έκδοσης όμως πριν τις 27/11/2017, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποκτήσεις νέο ΠΕΑ.

Πώς θα κλείσω ραντεβού με Ενεργειακό επιθεωρητή της walldone για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ;

Στην Online εφαρμογή i-done | Έκδοση ΠΕΑ συμπλήρωσε τα στοιχεία στα πεδία της εφαρμογής και σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σου Ενεργειακός επιθεωρητή της walldone για να προγραμματιστεί η επίσκεψή του στο ακίνητο την ημέρα και ώρα που εσύ επιθυμείς.

Πώς μπορώ να λύσω ειδικότερες απορίες που έχω για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021;

Κλείσε δωρεάν ραντεβού με Σύμβουλο μηχανικό της walldone μέσω της Online εφαρμογής i-done | Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2021 για την ημέρα και ώρα που εσύ επιθυμείς, ώστε να λύσεις κάθε σου απορία. Αφού κατεβάσεις τα δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής βγαίνεις απευθείας στη σελίδα όπου μπορείς να προγραμματίσεις το ραντεβού σου.

Τι γίνεται στην περίπτωση που το ακίνητο μου είναι ενοικιασμένο ή διαμένει κάποιος με δωρεάν παραχώρηση;

Τότε το ακίνητο, όπως είναι φυσικό, δε θα δηλώνεται ως κύρια κατοικία από εσένα (τον ιδιοκτήτη). Η χρήση του όμως ως κύρια κατοικία μπορεί να προκύψει από τη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του χρήστη της κατοικίας (ενοικιαστή, κτλ). Ταυτόχρονα η ενοικίαση/παραχώρηση πρέπει να είναι δηλωμένη στο Ε2 σου.

Πως μπορώ να αποδείξω την χρήση της κύριας κατοικίας αν το εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου το απέκτησα πρόσφατα (μετά την 1/1/2020);

Με υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεις ότι το ακίνητο χρησιμοποιείται ήδη ή θα χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία είτε από εσένα είτε από τρίτο πρόσωπο, δηλώνοντας επίσης το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του χρήστη.

Το υπό κατασκευή ή ημιτελές ακίνητό μου μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα;

Δεν είναι επιλέξιμα από το πρόγραμμα υπό κατασκευή ή ημιτελή ακίνητα. Η λέξη «κατοικία» αναφέρεται σε αποπερατωμένα και ήδη ηλεκτροδοτημένα ακίνητα με χρήση κατοικίας.

Σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από το πρόγραμμα πως πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα στο ακίνητό μου;

Τα έργα (ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) στο ακίνητό σου θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα δώδεκα(12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής του ακινήτου σου στο πρόγραμμα.

Ποιος είναι ο στόχος του νέου προγράμματος Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021;

Ο στόχος είναι διπλός. Αφενός η μείωση των ενεργειακών αναγκών και της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων, αφετέρου η μετάβαση σε ένα «έξυπνο σπίτι». Τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης (smart home) ενισχύουν την εξοικονόμηση ενέργειας, όπως και τα συστήματα ηλεκτρικών συσσωρευτών (μπαταρίες) όταν συνδυάζονται με φωτοβολταϊκά συστήματα.

Σε ποιες νέες ευρύτερες συνθήκες προσαρμόζεται το Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021;

Προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την πανδημία του COVID-19 και γενικότερα ακολουθεί τις επιταγές των καιρών: κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ψηφιοποίηση.

Τι κερδίζω από τη ριζική ανακαίνιση/ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μου;

Κερδίζεις την επίτευξη σημαντικών ποσοστών εξοικονόμησης ενέργειας με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους λειτουργίας του. Επιπλέον, τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης εντός του ακινήτου, την αναβάθμιση της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας των χρηστών του. Όλα αυτά μαζί επιφέρουν τελικά αύξηση της αξίας του ακινήτου. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάς το κέρδος από την προστασία του περιβάλλοντος.

Η αμοιβή του Ενεργειακού επιθεωρητή και του Συμβούλου μηχανικού της walldone καλύπτονται ως έξοδα από το πρόγραμμα;

Ναι, τα έξοδα αυτά καλύπτονται από το Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021 μετά την υπαγωγή του ακινήτου σου στο πρόγραμμα.

Θα χρειαστώ Ενεργειακό επιθεωρητή κατά την προετοιμασία της αίτησης για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ;

Ναι είναι αναγκαία η συμμετοχή Ενεργειακού επιθεωρητή στη διαδικασία προετοιμασίας της αίτησής σου. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αυτονομώ απαιτεί ΠΕΑ το οποίο έχει εκδοθεί από τις 27/11/2017 και μετά. Ακόμα όμως κι αν το έχεις, ενδεχομένως να χρειάζεται τροποποίηση και οπωσδήποτε απαιτείται ολοκληρωμένη σύνταξη του ειδικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων, πριν την υποβολή της αίτησής σου στο πρόγραμμα.

Αν έχω ήδη ΠΕΑ χρειάζεται να βγάλω καινούργιο για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ;

Εφόσον έχεις ήδη ΠΕΑ με ημερομηνία έκδοσης από τις 27/11/2017 και μετά, θα πρέπει να ελεγχθεί από τον Ενεργειακό επιθεωρητή αν απαιτούνται τροποποιήσεις σε αυτό ώστε να είναι συμβατό με τις προϋποθέσεις που θέτει το Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021. Εφόσον δεν έχεις ΠΕΑ ή έχεις ήδη ΠΕΑ με ημερομηνία έκδοσης όμως πριν τις 27/11/2017, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποκτήσεις νέο ΠΕΑ.

Πώς θα κλείσω ραντεβού με Ενεργειακό επιθεωρητή της walldone για το Εξοικονομώ – Αυτονομώ;

Στην Online εφαρμογή i-done | Έκδοση ΠΕΑ συμπλήρωσε τα στοιχεία στα πεδία της εφαρμογής και σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σου Ενεργειακός επιθεωρητή της walldone για να προγραμματιστεί η επίσκεψή του στο ακίνητο την ημέρα και ώρα που εσύ επιθυμείς.