Συχνές Ερωτήσεις​

Βρες άμεσα τις απαντήσεις που ψάχνεις για την ακίνητη περιουσία σου

Πώς θα μάθω αρχικά αν μπορώ να εντάξω το ακίνητό μου στο Εξοικονομώ 2021-2022;

Πολύ εύκολα! Χρησιμοποίησε την Smart Online εφαρμογή i-done | Εξοικονομώ 2021-2022 και σε λιγότερο από 2’ θα ξέρεις αν το ακίνητό σου είναι αρχικά επιλέξιμο από το πρόγραμμα ώστε να ξεκινήσεις τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Ποιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα για κάποιο ακίνητο;

Δικαίωμα για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής έχουν μόνο τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κάποιο εμπράγματο δικαίωμα (Πλήρη κυριότητα ή Επικαρπία ή Ψιλή κυριότητα) ανεξαρτήτως ποσοστού στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Τι είδους ακίνητα αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021-2022;

Αφορά μεμονωμένα διαμερίσματα, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι αφορά μόνο ακίνητα με χρήση κατοικίας και όχι με επαγγελματική χρήση, όπως καταστήματα, γραφεία, κτλ.

Πότε μια κατοικία μπορεί να είναι επιλέξιμη;

Όταν καλύπτει μαζί και τα τέσσερα(4) παρακάτω κριτήρια:

 1. Να έχει χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία κάποιου προσώπου όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του (έντυπο Ε1- 2020 ή 2019 ή 2018
 2. Να υφίσταται νόμιμα
 3. Να έχει καταταχθεί σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ, βάσει πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) με ημερομηνία έκδοσης από τις 27/11/2017 και μετά
 4. Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
Το πρόγραμμα μιλάει για κύρια κατοικία. Ποια θεωρείται κύρια κατοικία;

Αυτή που δηλώνεται ως κύρια στη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του προσώπου που την χρησιμοποιεί. Ο χρήστης μπορεί και να είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη. Για το Εξοικονομώ 2021-2022 αρκεί κάποιο πρόσωπο (όχι απαραίτητα ο ιδιοκτήτης) να έχει δηλώσει το ακίνητο ως κύρια κατοικία στη φορολογική του δήλωση (έντυπο Ε1).

Είναι επιλέξιμη κατοικία που έχει αποκτηθεί εντός του 2021;

Γίνεται δεκτή αίτηση ενεργειακής αναβάθμισης σε κατοικία, της οποίας το εμπράγματο δικαίωμα αποκτήθηκε μετά από την 31/12/2020 (πρόσφατη απόκτηση ακινήτου).

Ποιό φορολογικό έτος έπρεπε να είναι δηλωμένο το ακίνητο μου ως κύρια κατοικία από κάποιο πρόσωπο;

Το φορολογικό έτος 2020. Αν κατά το 2020 το ακίνητο δεν ήταν δηλωμένο ως κύρια κατοικία από κάποιο πρόσωπο τότε το πρόγραμμα κάνει αποδεκτό να ήταν δηλωμένο το ακίνητο ως κύρια κατοικία από κάποιο πρόσωπο το φορολογικό έτος 2019 ή το φορολογικό έτος 2018.

Είναι επιλέξιμες κατοικίες που ενοικιάζονται με βραχυχρόνια μίσθωση;

Δεν είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Πώς θα υπολογίσω το ακριβές ποσοστό επιχορήγησης που δικαιούμαι;

Με πολύ απλά βήματα η Smart Online εφαρμογή i-done | Εξοικονομώ 2021-2022 θα υπολογίσει το δικό σου ποσοστό επιχορήγησης σε λιγότερο από 1’.

Τι κίνητρα μου παρέχει το Εξοικονομώ 2021-2022;

Το πρόγραμμα παρέχει υψηλά οικονομικά κίνητρα. Προβλέπεται επιχορήγηση για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε διαμερίσματα, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες με επιμέρους αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων που περιλαμβάνουν κοινόχρηστες και μη κοινόχρηστες παρεμβάσεις αναβάθμισης αυτών.

Δεν έχω τα χρήματα για να καλύψω το υπόλοιπο ποσό πέραν της επιχορήγησης. Προβλέπεται κάποιο δάνειο;

Μπορείς να απευθυνθείς στην τράπεζα που επιθυμείς και να ζητήσεις χορήγηση άτοκου δανείου για το υπόλοιπο ποσό πέραν της επιχορήγησης που θα λάβεις από το Εξοικονομώ 2021-2022.

Η αμοιβή του Ενεργειακού επιθεωρητή και του Συμβούλου μηχανικού της walldone καλύπτονται ως έξοδα από το πρόγραμμα;

Τα έξοδα αυτά καλύπτονται απευθείας από το πρόγραμμα έως ένα ορισμένο ποσό. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό για κάθε ένα από τα δύο Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που απαιτούνται σε κάθε αίτηση διαμερίσματος ή μονοκατοικίας ανέρχεται στα 400 ευρώ, ενώ για αίτηση πολυκατοικίας ανέρχεται στα 1250 ευρώ. Η επιλέξιμη αμοιβή του Συμβούλου σχετικά με την υποβολή και διαχείριση της αίτησης καθορίζεται στα 250 ευρώ ανά επιμέρους αίτηση διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, ενώ για αίτηση πολυκατοικίας η μέγιστη αμοιβή Συμβούλου καθορίζεται στα 700 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα αυτά καλύπτονται από το πρόγραμμα με την προϋπόθεσή της υπαγωγής του ακινήτου στο πρόγραμμα.

Ποιες επιπλέον αμοιβές για μελέτες και εγκρίσεις καλύπτονται από το πρόγραμμα;

Καλύπτονται μέχρι ένα ορισμένο ποσό οι δαπάνες για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, καθώς και τα έξοδα για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις οι οποίες απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων (έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αρχιτεκτονική μελέτη όταν απαιτείται έγκριση συμβουλίου αρχιτεκτονικής, μελέτη ενεργειακής απόδοσης όταν το έργο αφορά ριζική ανακαίνιση, μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, κτλ).

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να ξεκινήσω την συνεργασία μου με την walldone;

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής i-done | Εξοικονομώ 2021-2022. Αφού κατεβάσεις τα δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής βγαίνεις απευθείας στη σελίδα όπου μπορείς να προγραμματίσεις το ραντεβού σου.

Ποιες υπηρεσίες θα μου παρέχει ο Σύμβουλος μηχανικός της walldone;

Ο Σύμβουλος μηχανικός της walldone θα σε καθοδηγήσει στη συλλογή των δικαιολογητικών και θα προβεί στον λεπτομερή προέλεγχο. Η συνεργασία σου μαζί του είναι καθοριστική για την άρτια προετοιμασία της αίτησής σου και για την έγκαιρη και όσο το δυνατόν ανεμπόδιστη κατάθεσή της. Μετά την υποβολή της αίτησης και εφόσον γίνει η υπαγωγή σου στο πρόγραμμα, ο Σύμβουλος μηχανικός σου θα παρακολουθεί και θα ενημερώνει την πλατφόρμα για την υλοποίηση των παρεμβάσεων, θα αναρτά σε αυτήν τα απαραίτητα παραστατικά/πιστοποιητικά και στο τέλος θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του έργου.

Πού θα βρω λίστα με τα δικαιολογητικά που χρειάζονται στη δική μου περίπτωση;

Αυτόματα η Smart Online εφαρμογή i-done | Εξοικονομώ 2021-2022 δημιουργεί λίστα με τα δικαιολογητικά της δικής σου περίπτωσης μέσω της επιλογής «Απαραίτητα δικαιολογητικά». Κατέβασε το PDF και η λίστα που θα βρεις θα σε βοηθήσει να συγκεντρώσεις εύκολα τα δικαιολογητικά σου για την προετοιμασία της αίτησης.

Θα χρειαστώ Ενεργειακό επιθεωρητή κατά την προετοιμασία της αίτησης για το Εξοικονομώ 2021-2022;

Ναι είναι αναγκαία η συμμετοχή Ενεργειακού επιθεωρητή στη διαδικασία προετοιμασίας της αίτησής σου. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021-2022 απαιτεί ΠΕΑ το οποίο έχει εκδοθεί από τις 27/11/2017 και μετά. Ακόμα όμως κι αν το έχεις, ενδεχομένως να χρειάζεται τροποποίηση και οπωσδήποτε απαιτείται ολοκληρωμένη σύνταξη του ειδικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων, πριν την υποβολή της αίτησής σου στο πρόγραμμα.

Αν έχω ήδη ΠΕΑ χρειάζεται να βγάλω καινούργιο για το Εξοικονομώ 2021-2022;

Εφόσον έχεις ήδη ΠΕΑ με ημερομηνία έκδοσης από τις 27/11/2017 και μετά, θα πρέπει να ελεγχθεί από τον Ενεργειακό επιθεωρητή αν απαιτούνται τροποποιήσεις σε αυτό ώστε να είναι συμβατό με τις προϋποθέσεις που θέτει το Εξοικονομώ 2021-2022. Εφόσον δεν έχεις ΠΕΑ ή έχεις ήδη ΠΕΑ με ημερομηνία έκδοσης όμως πριν τις 27/11/2017, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποκτήσεις νέο ΠΕΑ.

Πώς θα κλείσω ραντεβού με Ενεργειακό επιθεωρητή για το Εξοικονομώ 2021-2022;

Στην Online εφαρμογή i-done | Έκδοση ΠΕΑ συμπλήρωσε τα στοιχεία στα πεδία της εφαρμογής και σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σου Ενεργειακός επιθεωρητής για να προγραμματιστεί η επίσκεψή του στο ακίνητο την ημέρα και ώρα που εσύ επιθυμείς.

Πώς θα μάθω αν μπορεί να ενταχθεί η πολυκατοικία μου στο Εξοικονομώ 2021-2022;

Πολύ εύκολα! Χρησιμοποίησε την Smart Online εφαρμογή i-done | Εξοικονομώ 2021-2022και μάθε αν μπορεί να ενταχθεί η πολυκατοικία σου.

Ποιος υποβάλει την αίτηση για πολυκατοικία στο πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021-2022;

Την αίτηση υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο που έχει οριστεί εκπρόσωπος των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας με απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Ταυτόχρονα και σε υποχρεωτική σύνδεση με την παραπάνω αίτηση μπορεί να υποβάλει ξεχωριστή ατομική αίτηση για το δικό του διαμέρισμα κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει κάποιο εμπράγματο δικαίωμα (Πλήρη κυριότητα ή Ψιλή κυριότητα ή Επικαρπία) σε αυτό ανεξαρτήτως ποσοστού.

Είναι επιλέξιμα τα καταστήματα ή οι επαγγελματικοί χώροι σε αίτηση πολυκατοικίας;

Το πρόγραμμα αφορά μόνο το τμήμα του κτιρίου που έχει χρήση κατοικίας. Τμήματα της πολυκατοικίας με επαγγελματική χρήση όπως καταστήματα, γραφεία, κτλ, δεν είναι επιλέξιμα.

Ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε στην πολυκατοικία μας σχετικά με το Εξοικονομώ 2021-2022;

Η σύγκληση προκαταρκτικής Γενικής Συνέλευσης στην οποία θα ενημερωθούν οι συνιδιοκτήτες για τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος και θα τονιστούν τα εξής σημεία ιδιαίτερης βαρύτητας:

α) Σε περίπτωση μη επιθυμίας ή αδυναμίας υποβολής ατομικής αίτησης κάποιου/κάποιων εκ των συνιδιοκτητών θα πρέπει οι συνιδιοκτήτες αυτοί να συμμετέχουν στα κοινόχρηστα έξοδα του έργου αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια (δεν προβλέπεται για αυτούς άτοκος δανεισμός)

β) Σε περίπτωση απόρριψης ή ανάκλησης της ατομικής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα έστω και ενός εκ των συνιδιοκτητών τότε απορρίπτεται το σύνολο των αιτήσεων. Για να υπαχθεί εκ νέου η πολυκατοικία θα πρέπει οι συνιδιοκτήτες των οποίων οι αιτήσεις απορρίφθηκαν να δηλώσουν πως θα συμμετέχουν στα κοινόχρηστα έξοδα του έργου αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου με ίδια κεφάλαια (δεν προβλέπεται για αυτούς άτοκος δανεισμός) κατόπιν υποβολής νέας αίτησης από το σύνολο των συνιδιοκτητών

γ) Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με την ίδια τράπεζα για τη λήψη άτοκου δανεισμού

δ) Όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συνεργαστούν με τον ίδιο Σύμβουλο

ε) Είναι απαραίτητη η έκδοση ενιαίου Α’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για το σύνολο του κτιρίου που έχει χρήση κατοικίας. Αφού εκδοθεί το ΠΕΑ και το κτίριο βρίσκεται σε ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη τότε για την αίτηση στο Εξοικονομώ 2021-2022 εκπονείται μελέτη από τον ενεργειακό επιθεωρητή με την οποία οριστικοποιούνται οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που θα δηλωθούν την ημέρα υποβολής της αίτησης.

Ποιος είναι ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί μετά τις παρεμβάσεις όπως θα περιγράφονται στην υποβολή αίτησης;

Για αίτηση πολυκατοικίας είναι βασική προϋπόθεση του προγράμματος η επίτευξη αναβάθμισης κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες του τμήματος του κτιρίου που χρησιμοποιείται για κατοικία, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Πώς θα κλείσω ραντεβού με Ενεργειακό επιθεωρητή για την έκδοση ΠΕΑ για πολυκατοικία;

Στην Online εφαρμογή i-done | Έξυπνη έκδοση ΠΕΑ συμπλήρωσε τα στοιχεία στα πεδία της εφαρμογής και σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σου Ενεργειακός επιθεωρητής για να προγραμματιστεί η επίσκεψή του στην πολυκατοικία την ημέρα και ώρα που εσύ επιθυμείς.

Απαιτείται κάποιο πρακτικό με την απόφαση Γενικής Συνέλευσης για υποβολή αίτησης πολυκατοικίας στο Εξοικονομώ 2021-2022;

Για την υποβολή αίτησης πολυκατοικίας είναι απαραίτητη η ανάρτηση του πρακτικού με τη λήψη απόφασης στα πλαίσια Γενικής Συνέλευσης για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα με την οποία θα ορίζεται ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας που θα αναλάβει την έκδοση ΑΦΜ «Διαχείρισης πολυκατοικίας» (εφόσον δεν υπάρχει) και θα αναφέρεται η σχετική εξουσιοδότηση του εκπροσώπου για την υποβολή στο πρόγραμμα των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών.

Πού θα βρω πρότυπο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την υποβολή αίτησης πολυκατοικίας στο Εξοικονομώ 2021-2022;

Μπορείς να κατεβάσεις σε μορφή pdf το πρότυπο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για αίτηση πατώντας εδώ.

Πώς εκδίδεται ΑΦΜ «Διαχείρισης πολυκατοικίας»;

Ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας υποβάλει σχετικό αίτημα στην αρμόδια ΔΟΥ καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν από την ΔΟΥ (πχ Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας, Κανονισμό, Πρακτικό ορισμού του εκπροσώπου από τη Γενική Συνέλευση, Αντίγραφο της ταυτότητάς του, κτλ).

Πώς εκδίδεται τραπεζικός λογαριασμός συνδεδεμένος με το ΑΦΜ «Διαχείρισης πολυκατοικίας»;

Μετά την έκδοση ΑΦΜ «Διαχείρισης πολυκατοικίας» από την αρμόδια ΔΟΥ ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας απευθύνεται στην τράπεζα που έχει αποφασιστεί στη Γενική Συνέλευση και προβαίνει σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού που θα συνδέεται με το ΑΦΜ «Διαχείρισης πολυκατοικίας» που εκδόθηκε.

Σε αίτηση πολυκατοικίας μπορούν να πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις μόνο στα διαμερίσματα χωρίς παρεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους;

Για να υποβληθεί αίτηση πολυκατοικίας πρέπει να προβλέπονται και κοινόχρηστες παρεμβάσεις στην πολυκατοικία.

Ποιες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης θεωρούνται κοινόχρηστες στο Εξοικονομώ 2021-2022;

Κοινόχρηστες θεωρούνται οι παρεμβάσεις που αφορούν στο εξωτερικό κέλυφος της πολυκατοικίας, καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους ή εγκαταστάσεις (πχ. αντικατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος κεντρικής θέρμανσης, αντικατάσταση εξώπορτας πολυκατοικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού, αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων, κτλ).

Ποια είναι τα ανώτερα ποσά επιδότησης για αιτήσεις πολυκατοικιών στο Εξοικονομώ 2021-2022;

Τα ανώτερα ποσά επιδότησης είναι 28.000€ για κάθε διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία.

Τι περιλαμβάνει το ποσό επιδότησης αίτησης διαμερίσματος συνδεδεμένης με αίτηση πολυκατοικίας;

Στην περίπτωση αίτησης διαμερίσματος συνδεδεμένης με αίτηση πολυκατοικίας, το ποσό των 28.000€ περιλαμβάνει τις δαπάνες για τις παρεμβάσεις στο διαμέρισμα καθώς και την συμμετοχή του διαμερίσματος (βάσει χιλιοστών) στις δαπάνες των παρεμβάσεων στους κοινόχρηστους χώρους.

Πώς επιλέγονται και επιμερίζονται οι δαπάνες σε αιτήσεις πολυκατοικιών;

Για τις αιτήσεις πολυκατοικίας, επιλέξιμες για το πρόγραμμα είναι οι δαπάνες μόνο των διαμερισμάτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα και όλων των κοινόχρηστων παρεμβάσεων. Σε ό, τι αφορά το κόστος των κοινόχρηστων δαπανών επιμερίζεται σε όλους τους συνιδιοκτήτες (βάσει χιλιοστών) των διαμερισμάτων ανεξαρτήτως αν έχουν ενταχθεί ή όχι στο πρόγραμμα τα διαμερίσματά τους.

Απαιτείται η έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για τις πολυκατοικίες;

Ναι, απαιτείται έκδοση Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Πώς μπορώ να λύσω ειδικότερες απορίες που έχω για το Εξοικονομώ 2021-2022;

Κλείσε δωρεάν ραντεβού με Σύμβουλο μηχανικό της walldone μέσω της Online εφαρμογής i-done | Εξοικονομώ 2021-2022 για την ημέρα και ώρα που εσύ επιθυμείς, ώστε να λύσεις κάθε σου απορία. Αφού κατεβάσεις τα δικαιολογητικά μέσω της εφαρμογής βγαίνεις απευθείας στη σελίδα όπου μπορείς να προγραμματίσεις το ραντεβού σου.

Τι γίνεται στην περίπτωση που το ακίνητο μου είναι ενοικιασμένο ή διαμένει κάποιος με δωρεάν παραχώρηση;

Τότε το ακίνητο, όπως είναι φυσικό, δε θα δηλώνεται ως κύρια κατοικία από εσένα (τον ιδιοκτήτη). Η χρήση του όμως ως κύρια κατοικία μπορεί να προκύψει από τη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) του χρήστη της κατοικίας (ενοικιαστή, κτλ). Ταυτόχρονα η ενοικίαση/παραχώρηση πρέπει να είναι δηλωμένη στο Ε2 σου.

Το υπό κατασκευή ή ημιτελές ακίνητό μου μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα;

Δεν είναι επιλέξιμα από το πρόγραμμα υπό κατασκευή ή ημιτελή ακίνητα. Η λέξη «κατοικία» αναφέρεται σε αποπερατωμένα και ήδη ηλεκτροδοτημένα ακίνητα με χρήση κατοικίας.

Σε πόσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από το πρόγραμμα πως πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα στο ακίνητό μου;

Τα έργα (ως φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) στο ακίνητό σου θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής του ακινήτου σου στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι εντός των τεσσάρων (4) μηνών του άνω διαστήματος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον το 30% των επιλέξιμων εργασιών.

Τι κερδίζω από τη ριζική ανακαίνιση/ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου μου;

Κερδίζεις την επίτευξη σημαντικών ποσοστών εξοικονόμησης ενέργειας με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους λειτουργίας του. Επιπλέον, τη βελτίωση των καθημερινών συνθηκών διαβίωσης και άνεσης εντός του ακινήτου, την αναβάθμιση της ασφάλειας και της προστασίας της υγείας των χρηστών του. Όλα αυτά μαζί επιφέρουν τελικά αύξηση της αξίας του ακινήτου. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάς το κέρδος από την προστασία του περιβάλλοντος.

Η αμοιβή του Ενεργειακού επιθεωρητή και του Συμβούλου μηχανικού της walldone καλύπτονται ως έξοδα από το πρόγραμμα;

Τα έξοδα αυτά καλύπτονται απευθείας από το πρόγραμμα έως ένα ορισμένο ποσό. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό για κάθε ένα από τα δύο Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που απαιτούνται σε κάθε αίτηση διαμερίσματος ή μονοκατοικίας ανέρχεται στα 400 ευρώ, ενώ για αίτηση πολυκατοικίας ανέρχεται στα 1250 ευρώ. Η επιλέξιμη αμοιβή του Συμβούλου σχετικά με την υποβολή και διαχείριση της αίτησης καθορίζεται στα 250 ευρώ ανά επιμέρους αίτηση διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, ενώ για αίτηση πολυκατοικίας η μέγιστη αμοιβή Συμβούλου καθορίζεται στα 700 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση τα έξοδα αυτά καλύπτονται από το πρόγραμμα με την προϋπόθεσή της υπαγωγής του ακινήτου στο πρόγραμμα.

Θα χρειαστώ Ενεργειακό επιθεωρητή κατά την προετοιμασία της αίτησης για το Εξοικονομώ 2021-2022;

Ναι είναι αναγκαία η συμμετοχή Ενεργειακού επιθεωρητή στη διαδικασία προετοιμασίας της αίτησής σου. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2021-2022 απαιτεί ΠΕΑ το οποίο έχει εκδοθεί από τις 27/11/2017 και μετά. Ακόμα όμως κι αν το έχεις, ενδεχομένως να χρειάζεται τροποποίηση και οπωσδήποτε απαιτείται ολοκληρωμένη σύνταξη του ειδικού Εντύπου Πρότασης Παρεμβάσεων, πριν την υποβολή της αίτησής σου στο πρόγραμμα.

Αν έχω ήδη ΠΕΑ χρειάζεται να βγάλω καινούργιο για το Εξοικονομώ 2021-2022;

Εφόσον έχεις ήδη ΠΕΑ με ημερομηνία έκδοσης από τις 27/11/2017 και μετά, θα πρέπει να ελεγχθεί από τον Ενεργειακό επιθεωρητή αν απαιτούνται τροποποιήσεις σε αυτό ώστε να είναι συμβατό με τις προϋποθέσεις που θέτει το Εξοικονομώ 2021-2022. Εφόσον δεν έχεις ΠΕΑ ή έχεις ήδη ΠΕΑ με ημερομηνία έκδοσης όμως πριν τις 27/11/2017, θα πρέπει υποχρεωτικά να αποκτήσεις νέο ΠΕΑ.

Πώς θα κλείσω ραντεβού με Ενεργειακό επιθεωρητή για το Εξοικονομώ 2021-2022;

Στην Online εφαρμογή i-done | Έκδοση ΠΕΑ συμπλήρωσε τα στοιχεία στα πεδία της εφαρμογής και σύντομα θα επικοινωνήσει μαζί σου Ενεργειακός επιθεωρητής για να προγραμματιστεί η επίσκεψή του στο ακίνητο την ημέρα και ώρα που εσύ επιθυμείς.

Τι είναι η δράση Athens Business Green Toolkit;

Η δράση έχει ως στόχο την ενίσχυση επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης και βιοκλιματικού σχεδιασμού. Ως αποτέλεσμα επιδιώκεται να προκύψουν εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που θα καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, θα προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση στους χρήστες, θα ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας.

Σε ποιο σημείο της Αθήνας πρέπει να βρίσκεται η επιχείρησή μου για να μπορώ να υποβάλω αίτηση συμμετοχής στη δράση;

Μπορείς να μάθεις πολύ εύκολα! Χρησιμοποίησε την Smart Online εφαρμογή i-done | Athens Business Green Toolkit και σε λιγότερο από 2’ θα μάθεις αν η επιχείρησή σου βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης περιοχής παρέμβασης.

Ποιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Athens Business Green Toolkit;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ (Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις και Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης) Δήμου Αθηναίων.

Ποιες επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων;

Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Ποιο είναι το ύψος του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ανά επιχειρηματικό σχέδιο;

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 5.000€ έως 30.000€.

Πόσο είναι το ποσοστό επιχορήγησης;

Τα ποσοστά ενίσχυσης επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της παρούσας αναλυτικής πρόσκλησης, έχουν ως ακολούθως:

 • Δημόσια Επιχορήγηση (Κοινοτική και Εθνική): 80%
 • Ιδιωτική Συμμετοχή: 20%
Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι ΚΑΔ;

Μπορείς να μάθεις πολύ εύκολα! Χρησιμοποίησε την Smart Online εφαρμογή i-done | Athens Business Green Toolkit και σε λιγότερο από 2’ θα μάθεις αν η επιχείρησή σου βρίσκεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ.

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση;
 • Να δηλώσουν τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά εντός της περιοχής παρέμβασης της δράσης
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αφορά τον σχετικό ΚΑΔ
 • Να έχει κλείσει η επιχείρηση τρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • Να κατατάσσονται σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης που έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017
 • Να λειτουργούν νόμιμα με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
 • Να έχουν την ιδιότητα της μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης
Ποιες είναι οι επιλέξιμες δαπάνες / παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δράσης;
 • Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, κουφώματα / υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.)
 • Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για χρήση ψύξης /θέρμανσης χώρων, αλλά και την παραγωγική διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού / ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά.)
 • Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού
 • Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακούς ελέγχους πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος
 • Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001)
 • Σύμβουλος έργου
Πότε μπορώ να υποβάλλω την αίτησή μου;

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το διάστημα από 05/05/2021 έως και την καταληκτική ημερομηνία 06/08/2021.

Ποιες επιχειρήσεις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση;

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης χρηματοδότησης:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)
 • Οι επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα)

 

Ποια είναι η προθεσμία ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων;

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Πώς μπορώ να καλύψω την ιδιωτική συμμετοχή;

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή δάνειο ή συνδυασμό και των δύο.

Πώς γίνεται η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων;

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, όπως π.χ. τα κέρδη και τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, την εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής και τον χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης.

Πώς μπορώ να υπολογίσω τη βαθμολογία μου;

Χρησιμοποίησε την Smart Online εφαρμογή i-done | Athens Business Green Toolkit και σε λιγότερο από 2’ θα μάθεις τη βαθμολογία της επιχείρησής σου.

Τι αναφέρει το Άρθρο 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017);

Οι δυνητικοί δικαιούχοι αποκλείονται από την ένταξη σε πρόγραμμα ή την υπαγωγή σε καθεστώτα ενίσχυσης, που χρηματοδοτούνται από ενωσιακούς ή εθνικούς πόρους, εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος τους, μέσα σε διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής: α) τρεις πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν από τρεις διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) δύο πράξεις επιβολής προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν από δύο διενεργηθέντες ελέγχους.

Τι προβλέπει ο κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013;
 • Το ανώτατο όριο χορήγησης ενισχύσεων de minimis ανέρχεται σε 200.00 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε κυλιόμενη βάση.
 • Η ενίσχυση υπολογίζεται σε επίπεδο “ενιαίας επιχείρησης”, εφόσον υπάρχουν συνδεδεμένες επιχειρήσεις
 • Ενιαία επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων δεν μπορεί να λαμβάνει ενισχύσεις άνω των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ποιες επιχειρήσεις αποτελούν “ενιαία επιχείρηση”;

Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

 1. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης
 2. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης
 3. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας
 4. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο