Έργο LIFE-IP AdaptInGR. Ενημερωτική Ημερίδα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Έργο LIFE-IP AdaptInGR. Ενημερωτική Ημερίδα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στα πλαίσια του έργου LIFE-IP AdaptInGR θα πραγματοποιηθούν 13 Περιφερειακές Ενημερωτικές Ημερίδες (μια σε κάθε Περιφέρεια της χώρας).

Οι ημερίδες είναι ανοιχτές για το ευρύ κοινό και έχουν ως σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα που αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Για τη διοργάνωση της πρώτης Περιφερειακής Ενημερωτικής Ημερίδας υπεύθυνοι φορείς είναι η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

Για την απογευματινή ενότητα η οποία αφορά στην προβολή ταινιών για την κλιματική αλλαγή υπεύθυνος φορέας είναι η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

More To Explore

Book: Smart Cities Body of Knowledge
Smart Cities

Book: Smart Cities Body of Knowledge

This book is the main deliverable of the SmartDevOps project, and it is the first systematic approach to smart cities competences development. It offers curricula

Ένα ευρωπαϊκό έργο για τη Διοίκηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού με τη συμμετοχή του ΟΠΑ
Smart Cities

Ένα ευρωπαϊκό έργο για τη Διοίκηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού με τη συμμετοχή του ΟΠΑ

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός μπορεί να οριστεί ως η διοίκηση της διαδικασίας της προσαρμογής ικανοτήτων, ροών εργασίας, λειτουργιών, μεθοδολογιών, τεχνολογιών, και δομών στις ταχέως εξελισσόμενες ψηφιακές